Kontakt

Meno


E-mail


Subjekt


Odkaz


 


Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Právnická fakulta Univerzity Komenského
Šafárikovo námestie 6
P. O. Box 313
810 00 Bratislava 1

T: +421 2 123 456 78
E: info@pravnedejiny.sk