Kontinuita a diskontinuita práva v 20. storočí

Čerbová, Veronika – Brtko, Robert: Kontinuita a diskontinuita práva v 20. storočí. Cirkevné, kanonické a konfesné právo. Bratislava: Atticum, 2013

OBSAH:

 

 • CIELE MANŽELSTVA PODĽA KÓDEXU KÁNONICKÉHO PRÁVA – 1917 A KÓDEXU KÁNONICKÉHO
  PRÁVA – 1983
  AIMS OF MARRIEGE ACCORDING TO THE CODE OF THE CANON LAW – 1917 AND THE CODE
  OF CANON LAW – 1983

   
 • AVVOCATO PUBBLICO
  VEREJNÝ ADVOKÁT
   
 • PRIRODZENÝ ZÁKON V KATOLÍCKEJ CIRKVI V DVADSIATOM STOROČÍ – KONTINUITA ČI DISKONTINUITA?
  NATURAL LAW IN CATHOLIC CHURCH IN TWENTIETH CENTURY – CONTINUITY OR DISCONTINUITY?
   
 • KONTINUITA A DISKONTINUITA ZÁPADNÍHOKANONICKÉHO PRÁVA VE 20. STOLETÍ
  CONTINUITY AND DISCONTINUITY WEST CANON LAW IN THE 20TH CENTURY
   
 • DĚJINNÉ A PRÁVNÍ PROMĚNY EUCHARISTICKÉ PRAXE – KONTINUITA V ROZMANITOSTI
  GESCHICHTLICHE UND RECHTLICHE WANDLUNGEN DER EUCHARISTISCHEN PRAXIS – KONTINUITÄT
  IN DER VIELFALT

   
 • PROBLÉM KONTINUITY KRÁĽOVSKÉHO OPRÁVNENIA NOMINOVAŤ CIRKEVNÝCH HODNOSTÁROV
  V ČESKO-SLOVENSKEJ REPUBLIKE PO ROKU 1918
  THE PROBLEM OF CONTINUITY OF ROYAL PRIVILEGE TO NOMINATE CHURCH DIGNITARIES IN THE CZECHOSLOVAK REPUBLIC AFTER 1918
   
 • KONTINUITA INŠTITÚCIÍ KATOLÍCKEJ CIRKEVNEJ SPRÁVY V JUŽNEJ AMERIKE V 20. STOROČÍ S CIRKEVNOU SPRÁVOU ŠPANIELSKEHO MIESTOKRÁĽOVSTVSTVA PERU
  CONTINUITY OF THE INSTITUTIONS OF CATHOLIC ECCLESIASTICAL ADMINISTRATION IN SOUTH AMERICA IN THE 20TH CENTURY WITH THE ECCLESIASTICAL ADMINISTRATION OF THE SPANISH VICEROYALTY OF PERU
   
 • VÝVOJ PRÁVNEJ ÚPRAVY ŠTÁTNEHO FINANCOVANIE PRÍJMU KATOLÍCKYCH DUCHOVNÝCH NA SLOVENSKU
  V 20. STOROČÍ
  LEGAL DEVELOPMENT OF STATE FUNDING FOR SALARIES OF CATHOLIC PRIESTS IN SLOVAKIA
  IN THE 20TH CENTUR

← SPÄŤ