Verejná správa na Slovensku do roku 1948 s dôrazom na vývoj súdnej správy

Považan, Michal: Verejná správa na Slovensku do roku 1948 s dôrazom na vývoj súdnej správy. Bratislava: Atticum, 2017

OBSAH:

 

 • Úvod
 • Samova ríša
 • Nitrianske kniežatstvo a Veľká Morava
      Nitrianske kniežatstvo
      Veľká Morava
 • Uhorské kráľovstvo do porážky pri Moháči
      Vývoj štátu, práva a súdnictva v Uhorsku
      Ranofeudálna monarchia
      Feudálna rozdrobenosť
      Stavovská monarchia
 • Uhorsko v období od roku 1526 do roku 1867
 • Rakúsko-Uhorsko v rokoch 1868 až 1918
 • Československo/Česko-Slovensko (1918 – 1939)
 • Slovenský štát/Slovenská republika (1939 – 1944)
 • Obnovené Československo (1944 – 1948)
 • Záver

← SPÄŤ