Rakúsko-Uhorsko: nástupníctvo a identita

Vyhnánek, Ján: Rakúsko-Uhorsko: nástupníctvo a identita. Bratislava: Atticum, 2013

OBSAH:

 

 • ÚVOD
 • 1 VZŤAH MEDZI ŠTÁTNOU SUKCESIOU A KONTINUITOU
      1.1 POSTÚPENIE ÚZEMIA (CESIA)
      1.2 ODŠTIEPENIE (SECESIA)
      1.3 ROZPAD ŠTÁTU (DISMEMBRÁCIA)
 • 2 SPÔSOB DETEKCIE (DIS)KONTINUITY ŠTÁTU
      2.1 SUBJEKTÍVNE KRITÉRIÁ
          2.1.1 INDIA A RUSKÁ FEDERÁCIA
          2.1.2 KONTINUITA POBALTSKÝCH ŠTÁTOV
      2.2 OBJEKTÍVNE KRITÉRIÁ
 • 3 PRÁVNA (DIS)KONTINUITA RAKÚSKO-UHORSKA A JEHO ČASTÍ
      3.1 OTÁZKA ŠTÁTNOSTI RAKÚSKO-UHORSKA
      3.2 MOŽNÉ SCENÁRE (DIS)KONTINUITY
      3.3 SUBJEKTÍVNE KRITÉRIÁ
          3.3.1 SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
          3.3.2 MOCNOSTI SPOJENÉ A ZDRUŽENÉ
              3.3.2.1 DOBOVÁ PRÁVNA TEÓRIA SUKCESIE
          3.3.3 RAKÚSKO
          3.3.4 MAĎARSKO
          3.3.5 ŠVAJČIARSKO
          3.3.6 HOLANDSKO
          3.3.7 POĽSKO
          3.3.8 VYJADRENIA ČESKOSLOVENSKÝCH PREDSTAVITEĽOV
              3.3.8.1 ANTONÍN HOBZA
              3.3.8.2 FEDOR HOUDEK
              3.3.8.3 LADISLAV RAŠÍN
              3.3.8.4 ŠTEFAN OSUSKÝ A ŠTEFAN JANŠÁK
              3.3.8.5 BOHUŠ TOMSA A KAREL KRAMÁŘ
          3.3.9 MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE A ZMLUVY
      3.4 OBJEKTÍVNE KRITÉRIÁ
      3.5 REKAPITULÁCIA
 • 4 MOMENT ZÁNIKU RAKÚSKO-UHORSKA
 • 5 ÚZEMNÉ USTANOVENIA TRIANONSKEJ MIEROVEJ ZMLUVY
      5.1 DEKLARATÓRNY CHARAKTER ZMLUVY
      5.2 SUMÁR
 • 6 MEDZINÁRODNOPRÁVNE ASPEKTY VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
 • 7 APLIKOVATEĽNOSŤ SEBAURČOVACIEHO PRÁVA NÁRODOV
      7.1 SEBAURČOVACIE PRÁVO NÁRODOV A BRATISLAVA
      7.2 OTÁZKA ŠTATISTÍK
      7.3 ZHRNUTIE
 • 8 ZÁVER

← SPÄŤ