Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861

Gábriš, Tomáš: Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861: monografická štúdia a historickoprávny komentár. Bratislava: Atticum, 2013

OBSAH:

 

 • Úvod
 • 1. Kontext a analýza Dočasných súdnych pravidiel
      1.1 Metodológia právnohistorických komentovaných edícií
      1.2 Uhorsko medzi neoabsolutistickým centralizmom a liberálnym konštitucionalizmom
      v rokoch 1848 – 1867
      1.3 Judexkuriálna konferencia a Dočasné súdne pravidlá
          1.3.1 Uhorský právny poriadok v rokoch 1848 – 1867 a význam Judexkuriálnej konferencie
          1.3.2 Právna povaha Dočasných súdnych pravidiel
      1.4 Dočasné súdne pravidlá ako nástroj právnej (dis)kontinuity
          1.4.1 Desať „R“ právnej (dis)kontinuity
          1.4.2 Dočasné súdne pravidlá a kontinuita práva
          1.5 Záujmy a hodnoty v Dočasných súdnych pravidlách: Medzi tradíciou a modernizáciou
      1.6 Dočasné súdne pravidlá vo vývoji uhorského práva „dlhého 19. storočia“
          1.6.1 Občianske právo hmotné
          1.6.2 Právo duševného vlastníctva
          1.6.3 Občianske právo procesné
          1.6.4 Trestné právo hmotné
          1.6.5 Trestné právo procesné
          1.6.6 Zmenkové právo
          1.6.7 Konkurzné právo
          1.6.8 Pozemkové právo
          1.6.9 Urbárske právo
          1.6.10 Obchodné právo
          1.6.11 Banské právo
          1.6.12 Advokácia a notárstvo
      1.7 Závery a zhodnotenie významu Dočasných súdnych pravidiel
 • 2. Dočasné súdne pravidlá: Historickoprávny komentár
 • 3. Ideiglenes Törvénykezési Szabályok: Originálne znenie

← SPÄŤ