Publikácie

Verejná správa na Slovensku do roku 1948 s dôrazom na vývoj súdnej správy
Považan, Michal: Verejná správa na Slovensku do roku 1948 s dôrazom na vývoj súdnej správy. Bratislava: Atticum, 2017...
2. česko-slovenské stretnutie doktorandov a post doktorandov
Illyová, Z. - Štefanica, J. (eds.): 2. česko-slovenské stretnutie doktorandov a post doktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva : zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 11. júna 2014 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Atticum, 2014,...
II. stretnutie doktorandov a postdoktorandov
Illyová, Z. - Štefanica, J. (eds.): 2. česko-slovenské stretnutie doktorandov a post doktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva : zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 11. júna 2014 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Atticum, 2014,...
Rakúsko-Uhorsko: nástupníctvo a identita
Vyhnánek, Ján: Rakúsko-Uhorsko: nástupníctvo a identita. Bratislava: Atticum, 2013...
Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861
Gábriš, Tomáš: Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861: monografická štúdia a historickoprávny komentár. Bratislava: Atticum, 2013...