Historia et theoria iuris 2016/2

ČLÁNKY

 

  • GREGOR, M.: INTERPRETAČNÁ ZÁVÄZNOSŤ JUDIKATÚRY VRCHOLNÝCH SÚDNYCH ORGÁNOV V PRÁVNOM PORIADKU SR
  • KASINEC, R.: SPOJENIE PRÁVA A TECHNOLÓGIÍ V SÚČASNOM PRÁVNICKOM VZDELÁVANÍ
  • KORN, F.: NIEKOĽKO ÚVAH O KONCEPCII ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD V ÚSTAVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  • MIČKO, P. – MIČKOVÁ, Z.: POLITICKO-PRÁVNE POSTAVENIE ČESKEJ A ŽIDOVSKEJ PRACOVNEJ KOMUNITY NA SLOVENSKU V ROKOCH 1938 – 1945
  • POVAŽAN, M.: NIEKOĽKO POSTREHOV K TRANSFORMÁCII PROKURATÚRY V STREDNEJ EURÓPE. PRÍKLAD SLOVENSKA A UKRAJINY
  • ZELENAJOVÁ, Z.: INŠTITÚT PREZIDENTA V MAĎARSKU ALEBO POHĽAD ZA JUŽNÉ HRANICE

 

RECENZIE

 

  • SKALOŠ, M.: TAUCHEN, JAROMÍR; PRÁCE A JEJÍ PRÁVNÍ REGULACE V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA (1939 – 1945)