Historia et theoria iuris 2015/2

ČLÁNKY

 

 • GÁBRIŠ, T.: POROVNÁVACIE (STREDOEURÓPSKE) PRÁVNE DEJINY: PRÍKLAD ZRUŠENIA ŠĽACHTICKÝCH TITULOV
 • LETKOVÁ, A.: VÝUČBA ČESKOSLOVENSKÝCH PRÁVNYCH DEJÍN V MAGISTERSKOM STUPNI ŠTÚDIA
 • MIČKOVÁ, Z.: LINGUA LATINA SEMPER VIVA IN IURE
 • MOSNÝ, P. – LACLAVÍKOVÁ, M.: VÝUČBA PRÁVNO-HISTORICKÝCH VOLITEĽNÝCH PREDMETOV A JEJ PROPEDEUTICKÝ DOSAH
 • POVAŽAN, M.: PRÁVNE DEJINY AKO SÚČASŤ UNIVERZITNÉHO VZDELÁVANIA
 • SISKOVIČ, Š.: PROPEDEUTICKÉ PRÁVNE PREDMETY A PRÁVNA PRAX
 • ŠTEFANICA, J.: VYBRANÉ ASPEKTY POČIATKOV VÝUČBY PRÁVA A HISTORICKO-PRÁVNYCH PREDMETOV NA ÚZEMÍ SLOVENSKA
 • VRANKOVÁ, E.: POSLANIE TEÓRIE PRÁVA ALEBO PREČO JE PRÁVNA PROPEDEUTIKA TAKÁ DÔLEŽITÁ

 

RECENZIE

 

 • SISKOVIČ, Š.: LACLAVÍKOVÁ, MIRIAM – ŠVECOVÁ, ADRIANA; PRAKTIKUM K DEJINÁM ŠTÁTU A PRÁVA NA SLOVENSKU (OD NAJSTARŠÍCH ČIAS DO ROKU 1848) (RECENZIA)
 • SKALOŠ, M.: SCHELLE, KAREL – TAUCHEN, JAROMÍR(EDS); ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH PRÁVNÍCH DĚJIN (RECENZIA)

 

SPRÁVY

 

 • LETKOVÁ, A.: SPRÁVA Z VEDECKEJ KONFERENCIE: „HISTORICKO-PRÁVNA ANALÝZA PRÍČIN A NÁSLEDKOV DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY“