Historia et theoria iuris 2014/2

OBSAH:

ČLÁNKY

  • Domin, M.: Niekoľko poznámok k pojmu prezidentská forma vlády
  • Gábriš, T.: Vedeckotechnologická revolúcia a právne dejiny: k aktuálnemu trendu tzv. súčasných hospodárskych právnych dejín
  • Koval, A.: Stanislav Severynovyč Dnistrianskyj (1870 – 1935) – vynikajúci ukrajinský právnik Východnej Európy
  • Lysá, Ž.: K významu termínu civitas do konca 13. storočia
  • Skaloš, M.: Politické a právne aspekty autonómie Slovenska v roku 1938
  • Šurkala, J.: Právo verejnosti na limity vlastníctva? Právo verejnosti na prístup ku krajine a limitácia vlastníckych oprávnení k pozemkom na Slovensku


RECENZIE

  • Illýová, Z.: ČENTÉŠ, Jozef; POVAŽAN, Michal; ŠANTA, Ján; Dejiny prokuratúry na Slovensku
  • Jáger, R.: MOSNÝ, P. a kol. Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia


SPRÁVY

  • Správa o obhajobe dizertačnej práce Mgr. Veroniky Čunderlík Čerbovej
  • Správa z vedeckej konferencie: Premeny ústavného práva – kontinuita a diskontinuita