Premeny ústavného práva

Na medzinárodnú vedeckú konferenciu si Vás dovoľuje pozvať Katedra právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 
Konferencia je organizovaná pri príležitosti 70. výročia začiatku normotvornej činnosti tretej Slovenskej národnej rady.

Ústavné právo prešlo na Slovensku významnými zmenami, ktoré sa týkali jeho samotných ideových základov. Napriek týmto zmenám si naše ústavné právo udržalo základný zmysel pre tradíciu, kontinuitu a legalitu zmien. Príkladom takéhoto zmyslu je aj právna koncepcia, na ktorej bola vybudovaná tretia Slovenská národná rada a jej normotvorná činnosť. Napriek sedemdesiatim rokom, ktoré uplynuli od udalostí rokov 1944 a 1945, majú tieto stále vplyv na náš ústavný i všeobecne právny vývoj. Idei právnej kontinuity mužov septembra 1944 sú bez akýchkoľvek pochybností jednými z vrcholov našich právnych dejín a právneho myslenia prevedeného do praxe. Toto pamätné výročie je samo dostatočným dôvodom, aby sa právnická a historická obec opätovne zamyslela nad otázkami ústavného práva vo vývojovej aj komparatívnej perspektíve.

Konferencia sa bude konať v rámci projektu “Kontinuita a diskontinuita práva na Slovensku v 20. storočí a jej vplyv na právny poriadok SR“ podporený Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0607-10.

 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Dátum konania: 25. septembra 2014

Miesto konania: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Jazyk konferencie: slovenský, český

Registračný poplatok: nevyberá sa

Výstup: recenzovaný zborník

Ubytovanie: nie je hradené, účastník konferencie si zaisťuje sám

 Vyplnenú prihlášku pošlite do 25. augusta 2014 na email: michal.povazan@flaw.uniba.sk


← SPÄŤ

Premeny ústavného práva

Medzinárodná vedecká konferencia, 25. septembra 2014, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Meno (povinné)


E-mail (povinné)


Názov a adresa pracoviska (povinné)


Vystúpenie na podujatí


Názov príspevku (povinné)


Prepísať kód  

Udeľujem súhlas s poskytnutím osobných údajov.