Vyšlo nové číslo časopisu Historia et theoria iuris

Druhé číslo časopisu Historia et theoria iuris v roku 2015 bolo zamerané na tému významu právnych dejín a súvisiacich predmetov vo vzdelávacom procese na slovenských právnických fakultách i vo vysokoškolskom vzdelávaní vôbec.

Autori z viacerých vysokoškolských pracovísk sa zamysleli nad súčasnosťou, perspektívami a možnosťami teoretickej výučby na právnických fakultách.

Táto problematika je osobitne dôležitá v období vyprázdňovania pojmu univerzita a jepremene jeho významu na ustanovizeň pripravujúcu pre prax.

 

dozvedieť sa viac


← SPÄŤ
21 / 10 / 2016Bratislavské právnické fórum - Prejavy extrémizmu a národnostnej a náboženskej neznášanlivosti
Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky Praf UK organizuje v dňoch 21. a 22. októbra 2016 konferenciu venovanú téme extrémizmu. Konferencia bude súčasťou Bratislavského právnického fóra....
24 / 08 / 2015Vyšiel zborník z konferencie Premeny ústavného práva
Lysý, M. – Považan, M. (eds.): Premeny ústavného práva. Kontinuita a diskontinuita: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 25.9.2014 v Bratislave. Bratislava: Atticum, 2014, 294 s....
14 / 10 / 2016Vyšlo nové číslo časopisu Historia et theoria iuris
Druhé číslo časopisu Historia et theoria iuris v roku 2015 bolo zamerané na tému významu právnych dejín a súvisiacich predmetov vo vzdelávacom procese na slovenských právnických fakultách i vo vysokoškolskom vzdelávaní vôbec. ...