Vyšiel zborník z konferencie Premeny ústavného práva

 

Lysý, M. – Považan, M. (eds.): Premeny ústavného práva. Kontinuita a diskontinuita: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 25.9.2014 v Bratislave. Bratislava: Atticum, 2014, 294 s.

 

V septembri 2014 sa pri príležitosti sedemdesiateho výročia normotvornej činnosti Slovenskej národnej rady uskutočnila medzinárodná konferencia Premeny ústavného práva.Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia vedeckých inštitúcií zo Slovenska, Poľska, Českej republiky a Ukrajiny. Ako už napovedá názov konferencie halvný dôraz bol venovaný vývoju a súčasným výzvam ústavného práva v strednej Európe. Jednotliví účastníci zaslali svoje príspevky do konferenčného zborníka, ktorý práve vychádza.


← SPÄŤ
21 / 10 / 2016Bratislavské právnické fórum - Prejavy extrémizmu a národnostnej a náboženskej neznášanlivosti
Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky Praf UK organizuje v dňoch 21. a 22. októbra 2016 konferenciu venovanú téme extrémizmu. Konferencia bude súčasťou Bratislavského právnického fóra....
24 / 08 / 2015Vyšiel zborník z konferencie Premeny ústavného práva
Lysý, M. – Považan, M. (eds.): Premeny ústavného práva. Kontinuita a diskontinuita: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 25.9.2014 v Bratislave. Bratislava: Atticum, 2014, 294 s....
14 / 10 / 2016Vyšlo nové číslo časopisu Historia et theoria iuris
Druhé číslo časopisu Historia et theoria iuris v roku 2015 bolo zamerané na tému významu právnych dejín a súvisiacich predmetov vo vzdelávacom procese na slovenských právnických fakultách i vo vysokoškolskom vzdelávaní vôbec. ...